ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Monday, 21 May 2012

ပန္းသီေသာျကိုး
...............ဟာ...ပန္းကံုးေလးကလွလိုက္တာ..။ ပန္းကံုးေလးကပန္းေလးေတြကလွလိုက္တာ.... 
ပန္းကံုးေလးတစ္ကံုးလွရင္ေတာ့လူအမ်ားအထက္ပါစကားအတိုင္းခ်ီးက်ဴးျကသည္ ။ နမ္းရွိဳက္ျကသည္ ။ 
တခ်ိဳ ့ကေအာင္ပန္းကံုးအျဖစ္စြပ္ေပးျကသည္ ။ သို ့ေသာ္ ပန္းကံုးရွိ ပန္းကေလးမ်ားေအာက္တြင္ရွိေသာ 
ပန္းကံုးကိုခိုင္ခန္ ့ေအာင္လွပေအာင္ သီေပးထားေသာ ျကိုး(တနည္းအားျဖင့္) ပန္းသီေသာျကိုး ကိုေတာ့ျဖင့္ 
မည္သူမွမခ်ီးမြမ္းသလို မည္သူကမွ မနမ္းရွိဳက္ျကေပ ။ သို ့ေသာ္လည္း ပန္းကံုးမွ ပန္းကေလးမ်ားရဲ့ေအာက္က 
ျကိုး (တနည္းအားျဖင့္) ပန္းသီေသာျကိုး ကေလးကေတာ့ ပန္းကေလးမ်ား စီစီရီရီႏွင့္အစဥ္လွေနေအာင္ သူ ့ေက်ာေပၚတင္  
ထမ္းထားဆဲ.... ေလပြတိုက္ခတ္လာလွ်င္လဲ တပြင့္ျခင္းစီတကြဲတျပားလြင့္ထြက္မသြားေမာင္ သူ ့ေက်ာေပၚတင္ 
သြယ္တန္းထားကာ ထမ္းထားဆဲ..။။။ မည္သူကမွ မခ်ီးက်ဳး မနမ္းရွိဳက္ေသာ္လည္း ပန္းကေလးမ်ား စီရီစုစည္းလွပေစရန္ 
အတြက္ ပန္းကေလးမ်ားေအာက္မွ အဓိကေက်ာရိုးျဖစ္ေသာ ပန္းကံုးကိုသီေသာျကိုး (တနည္းအားျဖင့္) ပန္းသီေသာျကိုး.....  

.....ဟာ... ဒီႏိုင္ငံကလွလိုက္တာ ..။ တိုးတက္မယ့္အလားလာရွိတဲ့ႏိုင္ငံပဲ.. ။
ေရခံေျမခံေကာင္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္တခ်ိဳ ့ကခ်ီးက်ဴးျကသည္ ။ ေထာပနာျပဳျကသည္.. ။ 
သို ့ေသာ္.. တခ်ိဳ ့က မိမိရဳပ္ေသးဆြဲလို ့ရမည့္အစိုးရတင္ခ်င္ျကသည္ ။ တခ်ိဳ ့ကဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ျကသည္ ။
ေလေပြစကားေတြႏွင့္ေသြးထိုး ေျမွာက္ေပးျကသည္ ။ တပြင့္ျခင္းစီလြင့္ထြက္သြားမွ ကိုယ္လိုရာပံုသြင္းဖို ့တခ်ိဳ ့ကျကံစီျကသည္။ 
သို ့ေသာ္လည္း  ကြဲျပားေနေသာပန္းကေလးမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ႏွင့္လိုက္ေကာက္ကာ စုစည္းေပးေနေသာ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ 
ပန္းကေလးမ်ားကို ေလေပြတိုက္လွ်င္တကြဲတျပားစီလြင့္ထြက္မသြားေစရန္အတြက္ ေက်ာေပၚတင္စုစည္းကာကြယ္ေပးမည့္ 
အမ်ိဳးသားေရးကိုသစၥာမေဖာက္သည့္ တပ္မေတာ္ (သို ့မဟုတ္ ) ပန္းသီေသာျကိုးတို ့မွ ႏိုင္ငံရဲ့တိုးတက္ေသာအသီးအပြင့္ 
ပန္းကေလးမ်ား ျကားေလေပြထိုးသျဖင့္ တကြဲတျပားလြင့္ထြက္မသြားေစရန္အစဥ္သတိျပဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ရွိျပီး 
ပန္းကေလးမ်ားႏွင့္အလားတူေသာမိဘျပည္သူတို ့ အမ်ားအလည္တြင္ ေမႊးရနံ ့သင္းျပန္ ့ ဂုဏ္တင့္ေစရန္ ထာဝရ 
ပခုန္းေပၚတင္ျပီး ပန္းသီေသာျကိုးသကဲ့သို ့ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲပါ ။  
ထို ့ေျကာင့္...ထို ့ေျကာင့္....ထို ့ေျကာင့္.....  
မည္သူကမွ မခ်ီးက်ဳး မနမ္းရွိဳက္ေသာ္လည္း ပန္းကေလးမ်ား စီရီစုစည္းလွပေစရန္ 
အတြက္ ပန္းကေလးမ်ားေအာက္မွ  ထမ္းပိုးကာ ေမႊးျပန္ ့ေသာပန္းကံုးထာဝရတည္တန္ ့ေစရန္အတြက္
ပန္းကံုးကိုသီေသာျကိုး (တနည္းအားျဖင့္) ပန္းသီေသာျကိုး.....  ကိုျဖင့္ျပစ္ပယ္လို ့ကိုမရေျကာင္းပါခင္ဗ်ားးးးး..။။ 

 
by ကို ခိုင္ေဇာ္ on Wednesday, April 25, 2012 at 5:08pm ·


။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။  ကိုခိုင္ေဇာ္ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

No comments:

Post a Comment