ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Saturday, 10 September 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ တစ္ခုတည္း ေသာ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲ


ျဖစ္စဥ္အဖြင့္
၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရိ(၁၃)ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၀မ္ပန္ဆန္းေဒသ လြယ္ေတာ္ခန္းႏွင့္လြယ္ခန္းရႈိးရွိ တရုတ္ျဖဴတုိ႔ အားလက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ရိကၡာမ်ားကုိ အင္အားၾကီးတႏိုင္ငံမွေ၀ဟင္မွေပးပုိ႔ ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္ထားမ်ားကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ၁၅-၂-၆၁ရက္ေန႕က က်ိဳင္းတုံတြင္တပ္စြဲထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ဆီးျဖဴရီတိုက္ေလယာဥ္ အုပ္စုမွဴး ဗိုလ္မွဴးသူရတင္ေမာင္ေအး (ဗုိလ္မွဴးၾကီးအျငိမ္းစား)သည္ စက္ဆနာေလယာဥ္ျဖင့္ ကင္းေထာက္ပ်ံသန္းေနစဥ္ တာခ်ီလိတ္အေနာက္ဘက္ ၀မ္းပန္ဆန္းေဒသတြင္ DZ (Dropping Zone= ေ၀ဟင္ပစၥည္းခ်ရန္အမွတ္အသား)ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ယခင္ေန႔မ်ားကလည္းပစၥည္းခ်ေပးခဲ့ျပီး ယေန႔တြင္လည္းပစၥည္းခ်ရန္အစီစဥ္ရွိ၍သာ DZ အမွတ္အသား ခင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးသူရတင္ေမာင္ေအးမွ သုံးသပ္လုိက္ျပီးက်ိဳင္းတုံသုိ႔အျမန္ျပန္ခဲ့သည္။
ျဖစ္စဥ္
ဗုိလ္မွဴးသူရတင္ေမာင္ေအးသည္ က်ိဳင္းတုံသုိ႕ျပန္ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ဆီးျဖဴရီေလယာဥ္အမွတ္ (UB464) ေမာင္းႏွင္ေသာ ဗိုလ္ေမာင္သိန္းေခါင္းေဆာင္ျပီး (UB466)ေမာင္းႏွင္ေသာဒုတိယဗုိလ္ပီတာႏွင့္ (UB465)ေမာင္းႏွင္ေသာ ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္တုိ႕ပါ၀င္သည့္ ဆီးျဖဴရီတုိက္ေလယာဥ္(၃)စီးပါအုပ္အား DZေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာနယ္ေျမသို႕ ေစလြတ္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္မွဴးသူရတင္ေမာင္ေအးသည္ သူကုိယ္တုိင္လုိက္ပါရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူေဆာင္းေနက်ေလသူရဲဦးထုပ္ တပ္မဟာရုံးတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သျဖင့္ သြားယူေနလွ်င္ေနာက္က်မည္ျဖစ္သျဖင့္ ဗိုလ္ေမာင္သိန္းအားေခါင္းေဆာင္ေစကာ ေစလႊတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္သူ႕ေလယာဥ္ကုိေတြ႕လွ်င္ က်ိဳင္းတုံေလယာဥ္ကြင္းသုိ႕ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ေမာင္းသိန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ေလယာဥ္(၃)စီးသည္၀မ္ပန္းဆန္းနယ္ေျမေပၚသုိ႕ မြန္းလြဲ (၃)နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ရန္သူ႕ေလယာဥ္အားရွာေဖြရင္း ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကစဥ္ ညေန(၄)နာရီခန္႔တြင္ အေရွ႕မွအေနာက္သုိ႕ စက္ေလးလုံးတပ္ေလယာဥ္ၾကီးတစင္း ၀င္ေရာက္လာသည္ကုိေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဗုိလ္ေမာင္သိန္းက အဆုိပါေလယာဥ္အားအဖမ္းခံရန္ ေရဒီယုိျဖင့္အေၾကာင္းၾကားရာ မလုိက္နာသည့္အတြက္ ေနာက္မွလုိက္၍ အနီးကပ္ၾကည့္ေနစဥ္ အဆုိပါေလယာဥ္ၾကီးမွစတင္ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဗုိလ္ေမာင္သိန္းက ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ပီတာႏွင့္ဗုိလ္ခ်စ္ခုိင္တုိ႔အားလည္း မိမိအားပစ္ခတ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ၾကီးအား၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခုိက္ၾကရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ မိမိေလယာဥ္(၃)စီးမွ ပထမအခ်ိန္တုိက္ခုိက္စဥ္မွာပင္ ေလယာဥ္ၾကီးမွပစၥည္းတထုပ္ကုိ ေလထီးျဖင့္ခ်လုိက္ျပီး မီးက်ည္ေတာင့္(Tracer)မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ မိမိေလယာဥ္(၃)စီးသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ ဆက္လက္တိုက္ခုိက္ၾကျပန္ရာ ဗုိလ္ခ်စ္ခုိင္၏ေလယာဥ္အျမီးပုိင္းကုိ ေလယာဥ္ၾကီးမွပစ္ခတ္လုိက္ေသာ က်ည္ထိမွန္သြားပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဗိုလ္ပီတာ၏“ကုိယ့္ေလယာဥ္ထိသြားျပီ” ဟု အသံၾကားလုိက္ရျပီး ဗိုလ္ပီတာအား ေနာက္ထပ္ဆက္သြယ္၍မရေတာ့ပဲ အသံေပ်ာက္သြားပါသည္။ ဗိုလ္ပီတာ၏ေလယာဥ္သည္ မိမိနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ၈ မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းဆင္းသက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားခဲ့ကာ ဗုိလ္ပီတာလည္းက်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ေမာင္သိန္းက တတိယအၾကိမ္ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ရာ စက္ေလးလုံးတပ္ ေလယာဥ္ၾကီးသည္ အျမီးျပဳတ္ထြက္ျပီး မီးဟုတ္းဟုတ္းေတာက္ကာ ေအာက္သုိ႔စုိက္က်သြားပါသည္။ အဆုိပါ ရန္သူ႔ေလယာဥ္ၾကီးပ်က္က်သြားသည့္ေနရာမွာ ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းပင္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္စဥ္နိဂုံး
တပ္မေတာ္(ေလ)မွပစ္ခ်ခဲ့ေသာ စက္ေလးလုံးတပ္ရန္သူ႕ေလယာဥ္ၾကီးပုံသ႑ာန္မွာ High Wings Single Fan with Defensive Armament ျဖစ္၍ B24 မွဆင္းသက္လာသည့္ P4Y3 DRAVATEER ေလယာဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ေလယာဥ္ၾကီးတြင္ ဒႆမ၅၀က်ည္သုံး စက္ေသနတ္ၾကီး (ပြိဳင့္ဖိုက္ေပါ့) ၁၂လက္ကုိ တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ဗုိလ္ခ်စ္ခုိင္၏ ေလယာဥ္ေနာက္ျမီးေအာက္ပုိင္းတခုလုံး ေၾကမြပ်က္စီးသြားသည့္အျပင္ ဘီးလည္းျပဳတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်စ္ခိုင္၏ ေလယာဥ္ကုိဗုိလ္ေမာင္သိန္းမွ ေခၚေဆာင္လာျပီး က်ိဳင္းတုံကြင္းတြင္ဘီးမခ်ပဲ ၀မ္းဗိုက္ျဖင့္ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်စ္ခုိင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းမရွိပါ။ အဆုိပါေလသူရဲ(၃)ေယာက္စလုံးအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ“သူရဘြဲ႔”ကုိ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ အဆုိပါကိစၥေၾကာင့္ ကုလသမဂၢတြင္တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈကုိ တရား၀င္တိုင္တန္းျပီး အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတခု၏ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပႏိုင္ခဲ့သည္။

(တပ္မေတာ္(ေလ)သမိုင္းမွေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္)

No comments:

Post a Comment