ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Thursday, 14 June 2012

စစ္ေခြးဝါဒ ေၾကာင္လို႔
မေဟာင္တက္ဘူး ....

သခင္ရွဴးတိုက္
ရူးမိုက္မိုက္လည္း  မကိုက္တက္ဘူး .....

ေတာ္သလင္းလ
ကာမဝင္ပူး ေခြးရူးလည္းမဟုတ္ဘူး .....

အမဲရိုးေၾကာင္႔
သစၥာေစာင္႔တက္ ေခြးငတ္မဟုတ္ဘူး ....

အရိပ္မဲျမင္
လိုက္ဆြဲခ်င္တဲ႔ ေခြးမိုက္လည္းမဟုတ္ဘူး ....

ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္ရွိတယ္
ကိုယ္ပိုင္ေလ႔က်င္႔မွဳရွိတယ္

ကိုယ္ပိုင္ကၽြမ္းက်င္မွဳရွိတယ္
ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္မွဳရွိတယ္

ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္ရွိတယ္
ကိုယ္ပိုင္ရိကၡာစားတယ္

အမ်ားရဲ့ အႏၱရာယ္
ကာကြယ္မဲ႔ အလုပ္ကိုလုပ္တယ္

ငါေသတဲ႔အခါ
ငါ႔ကိုယ္မွာ လႊမ္းၿခံဳမဲ႔
နိုင္ငံအလံ တစ္ထည္ အဆင္သင္႔ရွိတယ္

ငါ႔သမိုင္းငါေရးလို႔
လာရာ နဲ႔ လားရာ  ေတြ
ငါ႔ ဆီ မွာအေသအခ်ာရွိတယ္

ငါ႔နာမည္  "စစ္ေခြး"   လို႔ေခၚတယ္ ......။


(ရုပ္ဆိုး)https://www.facebook..မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။Wednesday, 6 June 2012

အစိုးရ၏တခုတည္းေသာျပန္ႀကားေရးသတင္းဌာန(သို ့)ရုရွားပညာ္ေတာ္သင္မ်ား


အမွန္တကယ္အြန္လိုင္းတြင္လူေျပာမ်ားေနေသာအေႀကာင္းအရာမ်ားသည္ရုရွားေရာက္စစ္ဗိုလ္မ်ားဟုေခၚေ၀ၚသံုးစြဲႀကသည္။
ယင္းမွာမွားယြင္းေသာအသံုးအနွန္းျဖစ္သည္။နိုင္ငံေတာ္မွာရုရွားနိုင္ငံသို႕ေစလႊတ္ရာတြင္အရပ္သားတစ္ဦးကဲ့သို႕ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းစဥ္တည္ေပးလိုက္ကတည္းကလူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္သာျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ကာခ်ဴပ္ႀကီးေျပာသည့္အတိုင္းပင္
ယေန႕ေခတ္သည္စစ္ေရးအျမင္တခုတည္းရွိသည့္နွင္မလံုေလာက္ေတာ့ေသာအေျခအေနေရာက္ေနသည္အားေလ်ွာ္စြာဘက္စံုစစ္ပြဲအသြင္
ေဖာ္ေဆာင္လာသည္။အစိုးရအားတိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္သည့္မီဒီယာဆိုဒ္မ်ားေပါမ်ားစြာအြန္လိုင္းတြင္ရွိေသာ္လည္းအစိုးရဖက္တြင္ျပန္လည္ေျဖ၇ွင္း
နိုင္ျခင္းလြန္စြာအားနည္းသည္။ယင္းအခ်က္သည္အစိုးရအတြက္ျပည္သူမ်ား၏ယံုႀကည္ကိူးစားမူ့ေလ်ွာ့က်လာေစနိုင္ေသာအေႀကာင္း
အရာမ်ားထဲမွာတစ္ခ်က္အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ပညာေတာ္သင္မ်ားမွာပညာေရးအတြက္သာမကတိုင္းျပည္အတြက္လိုအပ္သည့္
နိုင္ငံအေရးဆိုင္ရာမ်ားတြင္အမွန္တရားအတြက္ခြန္းတံု႕ျပန္ျခင္းျဖင့္တိုင္းျပည္၏ျပန္ႀကားေရးျဖစ္လာသည္။အထူးသျဖင့္အတိုက္အခံအင္
အားစုမ်ားသည္ယခင္အသံုးအနွန္းစစ္ေခြးမ်ားအျဖစ္သံုးနွန္းခဲ့ႀကျပီ။လက္ရွိအစိုးရတက္လာေသာအခါႀကံ့ဖြံစစ္ေခြးျဖစ္လာသည္။ အမွန္တကယ္ထိုသူတို႕လိုခ်င္ေသာဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအသြင္တြင္စစ္တပ္သည္ကာကြယ္ေရးသက္သက္သာျဖစ္သည္။နိုင္ငံေရး
တည္ေဆာက္ေရးမ႑ီဳင္ႀကီး  ၅  ရပ္တြင္အုပ္ခ်ဴပ္ေရး၊တရားစီရင္ေရးနွင့္မီဒီယာတို႕တြင္တပ္မေတာ္မွ မပါနိုင္ေသာ္လည္းဥပေဒျပဳေရးတြင္ေတာ့ပါ၀င္ဖို႕လိုအပ္သည္။ထို႕အျပင္ရုရွားေရာက္စစ္ဗိုလ္မ်ားသည္လည္းႀကံ့ဖြံ႕အသင္း၀င္မ်ားမဟုတ္သလို
NLDအသင္းသားမ်ားလည္းမဟုတ္။ႀကံ့ဖြံ႕စစ္ေခြးဟုသံုးနွန္းေနသူမ်ားသည္အမွန္တကယ္ဥပေဒလည္းမသိ၊စကားေျပာနိုင္ခ်င္ေဇာအားႀကီးစြာသံုးစြဲျခင္း
သက္သက္သာျဖစ္ျပီးဗဟုသုတနည္းပါးမွဳကိုလူအမ်ားေရွ ့ထုတ္ေဖာ္သကဲ ့သို ့ျဖစ္ေခ်သည္။
အြန္လိုင္းမီဒီယာေလာကတြင္ျပသနာတစ္ခုျဖစ္တည္လာလွ်င္လက္ရွိအစိုးရနွင္ႏြယ္ျပီးရုရွားေရာက္ပညာေတာ္သင္မ်ားကိုပါပူးေပါင္းပုတ္ခတ္ေျပာဆုိႀကသည္။
ယင္းမွားမွားယြင္းျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ျပီးတပ္မေတာ္နွင့္ပါတီျဖစ္ေစအစိုးရနွင့္ျဖစ္ေစမည္သို႕မွ်ဆက္သြယ္ျခင္းဆက္စပ္ျခင္းမရွိသည္ကိုမသိပဲေျပာဆိုျခင္း
သက္သက္သာျဖစ္သည္။နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၀၊ပုဒ္မခြဲ(စ)အရတပ္မေတာ္သည္နို္င္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အဓိကတာ၀န္ရွိသည္ဟုအတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မွမဟုတ္နိုင္ငံအသီးသီးတြင္နုိုင္ငံ၏
တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳေလ်ာ့ရဲလာလ်ွင္စစ္တပ္မွပင္၀င္ထိန္းေပးရသည္မွာလည္းသဘာ၀ျဖစ္သည္။ထို႕ေႀကာင့္ရုရွားေရာက္တပ္မေတာ္သားမ်ားတင္မဟုတ္
တပ္မေတာ္သားအားလံုးသည္ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ရန္ အလံုးစံုတာ၀န္ရွိသည္။

ျပည္သူ တခ်ိဳ ့အေကာင္းျမင္တက္ရန္လိုသည္


ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုး စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ ၀ါးခသစ္ကဲ ့သို ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ကိုက္၂၀၀ ပစ္ကြင္းထဲ၀င္ပါက ေသမည္ သိသိနွင္ပင္တပ္မေတာ္သားမ်ား အသက္ေပးခဲ ့ႀကသည္။  အိုမီဂါ ရွိတ္ဟုလူေျပာမ်ားေသာ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားစြာ   အသက္ေပး      လွဴျပီးအဂၤါစြန္႕ လြတ္ခဲ့ႀကရသည္။ကမၻာကိုပင္မည္သို့မ်ွတုိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳနိုင္ေသာစခန္းဟုေႀကျငာထားေသာစခန္းအားတပ္ မေတာ္၏စြမ္းပကားျဖင့္တိုက္ခိုက္ရရွိခဲ့သည္။မဲမဲျမင္သည့္အရာမွန္သမွ်တိုင္းအားအဆိုးျမင္တက္ဖို႕့လိုသည္။ နိုင္ငံေဒသအသီးသီးတြင္ဘူတာရံုမ်ားလမ္းကင္းတံတားမ်ား၊ဘုရားမ်ား၊အသီးသီးတြင္တပ္မေတာ္သားမ်ားက် ရာေနရာမွတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်ွက္ရွိသည္။တိုင္းျပည္အတြက္က်ရာေနရာေဒသတြင္ေပးဆပ္ေနသာသူမ်ား ရွိသကဲ့သလိုဒုကၡိတျဖစ္သြားသူမ်ားကိုလည္းမဂၤလာဒံုစစ္ေဆးရံုတြင္စိတ္ခိုင္ပါကသြားႀကည့္နိုင္ပါသည္။ သို့ေသာ္မည္သည့္တပ္မေတာ္သားမ်ားမွဆႏၵမျပခဲ့ႀက။အဆိုးျမင္သူမ်ားႀကားတြင္အေကာင္းျမင္ေသာစိတ္ ျဖင့္တိုင္းျပည္တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ႀကသည္။ျပည္သူအမ်ားသည္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ထက္ ၂၀၀၇ အေရးအခင္းကိုပိုျမင္ႀကသည္။ရန္ကုန္ရွိလမ္းမ်ားမွသစ္ပင္မ်ား၊လူေသေကာင္မ်ားကိုတပ္မေတာ္သားမ်ား ကပင္ဒိုင္ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသတြင္လည္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ရင္းပင္တပ္မေတာ္သားမ်ား စြာအသက္ဆံဳး၇ွံုးခဲ့ၾကသည္။သို့ေသာ္ထုိတပ္မေတာ္သားမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ေသာမိဘသားခ်င္းသည္လည္း ေကာင္းေဆြမ်ိဳးမ်ားသည္လည္းေကာင္းမည္သည့္မွတ္ခ်က္မ်ားမေပး၊ေပးဆပ္ရင္းဂုဏ္ယူႀကသည္။ေျခတဖက္ ပ်က္ေသာေႀကာင့္လူ႕အခြင့္ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိလ်ွင္သို႕တည္းမဟုတ္တိုင္းျပည္အတြက္အသက္ေပးလ်ွင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္ဥပေဒမ်ိဳးကိုမည့္သည့္တပ္မေတာ္သားမ်ား၏သက္ဆိုင္သူမ်ားေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳခဲႀက။ တိုင္းျပည္အတြက္ေရစက္ခ်ခြင့္မရ၊မိဘေသလ်ွင္ပင္တာ၀န္အရျပန္လာနိုင္ခြင့္မ၇ွိေသာအေျခအေနမ်ား၊ မိန္းမကိုယ္၀န္ရင့္မာအခ်ိန္မ်ိဳးပင္ တိုင္းျပည္အတြက္ေရွ႕တန္းထြက္ရသည့္သူမ်ားသည္မိမိရပိုင္ခြင္အေရး ထက္တိုင္းျပည္အေရးကိုဦးစားေပးသူမ်ားျဖစ္ႀကျပီးလူ႕့အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုကာေထာင္က်ေနေသာသူမ်ား ထက္ေတာ့သာလြန္ေသာအလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားဟုထင္ျမင္မိသည္။၂၀၀၈နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ကိုယ္ ထူကိုယ္ထျဖင့္တပ္မေတာ္သားမ်ားႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကသည္။ယင္းအေျခအေနတြင္အတိုက္အခံမ်ားမွ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ကူညီမူကိုမယူရေကာင္းလားဟု   အျပစ္တင္ႀကသည္။ဒုကၡေရာက္ေနေသာျပည္သူမ်ား ကိုအေရးမစိုက္ေသာအစိုးရ ဟုအျပစ္တင္ႀကသည္။ ဥပမာေလးတခု ျပပါမည္။  မိမိအိမ္သို ့  ေဆြမ်ိဳးမကင္းေသာ  သူ(သို ့)  မိန္းမဘက္မွ ညီမ ၊အမ ၊ ဦးေလး တစ္ဦးဦး အလည္ေရာက္ေသာ္အခါ မိမိမွလည္းႀကာရွည္မႀကည္ျဖဴ၊ေမာင္းထုတ္ရန္လည္းမေကာင္းအေျခအေနမ်ိဳးႀကံဳဖူးႀကလိမ့္မည္။အေမရိကန္ သည္မဟာဗ်ဴဟာအရျမန္မာနိုင္ငံတြင္စစ္စခန္းတည္ေဆာက္ခြင့္ရခ်င္သည္။သို႕မွသာတရုတ္နိုင္ငံ၏တခု တည္းေသာထြက္ေပါက္ကိုပိတ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာနိုင္ငံပတ္ပတ္လည္တြင္အေမရိကန္စစ္စခန္းမရွိေသာ နိုင္ငံမ၇ွိ။ကယ္ဆည္ေရးမ်ားေရာက္လာေသာအခါကူညီေပးသည္မွာအဓိကမဟုတ္။ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းျပီး သြားေသာအခါေမာင္းထုတ္ရန္အတြက္အခက္အခဲျဖစ္မည္မွာအမွန္ျဖစ္သည္။သို႕အတြက္ေႀကာင့္နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္စစ္မွန္ေသာကူညီမူ့ျဖစ္ပါကထိုင္းနိုင္ငံမွတဆင့္ပို႕ေဆာင္ေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖင့္အနာဂတ္ အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသက္သက္သာျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ျပည္သူမ်ားအႀကားတြင္၂၀၀၇အေရးအခင္းကို သာေျပးျမင္ႀကသည္။ရဟန္းေတာ္မ်ားေမတၱာသုတ္ပြားမ်ားျခင္းသည္အေရးမဟုတ္ေသး။ေဘးမွနိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၀ိုင္း၀န္းလာျပီးနိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေရးကိုထိခိုက္လာျခင္းကသာအေရးျဖစ္သည္။ေမတၱာသုတ္ရြက္ဖတ္ပူေဇာ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ဆႏၵျပသည္ျဖစ္ေစလူအမ်ားသြားလမ္းမတေလ်ာက္ျမိဳ႕တခုလံုးအုပ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္သည္ အထိေတာ့ဘုရားသားေတာ္မ်ား(အစစ္)နွင့္အတူနိုင္ငံေရးသမ်ားတို႕မလုပ္သင့္ဟုထင္ျမင္မိသည္။အထူးသျဖင့္ ကိုဇာဂနာေျပာေသာ ဘုန္းႀကီးမ်ားပါ ပါလာသည္ အထိ သပိတ္အျဖစ္ေပၚေပါက္လာေအာင္ က်ေနာ္ တို႕ႀကိဳးပမ္းခဲ ့ႀကတယ္ ဆုိတဲ ့ ရုပ္သံဖိုင္ကို ႀကည္ ့ဖူးသူမ်ား ပို မို ့သိရွိႀကေပလိမ္ ့မည္။

နိဂံုးခ်ဴပ္

တပ္မေတာ္မွလမ္းျပကာဒီမိုကေရစီအတြက္ဦးေဆာင္လမ္းေဖာက္ျပီးေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္သခ်ၤာ သေဘာတရားအရပင္  ေနာက္ျပန္လွည္ ့မည္ ့အေျခအေနမရွိ။အာဆီယံ၏ကိုးစားမူကို ရယူျပီး နိုင္ငံတကာ၏ေစာင့္ႀကည့္ေနသည့္ႀကားတြင္ေျဖေျဖးနွင့္မွန္မွန္လက္ရွိအစိုးရေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။အတိုက္ အခံဆိုသည္ထက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူမ်ိဳးရွိမွသာနိုင္ငံတနိုင္ငံ၏တိုးတက္မူကိုအလ်ွင္အျမန္ရွာေတြ႕နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မဲမဲျမင္ဆဲမည့္သူမ်ားသည္လည္း တပ္မေတာ္နွင့္ႀကံဖြံ႕ အဖြဲ့အစည္းခြဲျခားသိ၇ွိရန္လိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လႊတ္ေတာ္ေရာက္ေသာအခါNLDနွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကိုခြဲျခားသိျမင္နိင္ရန္ လိုအပ္သည္။ကိုဇာဂနာသည္လည္းစကားလံုးတိုင္းသည္ဟာသမျဖစ္ပါဆိုသည္ကိုလည္းသိရွိနိုင္ရန္လိုအပ္ သည္။ျပည္သူအမ်ားသည္လည္းဒီမိုကေရစီဟုဆိုလိုက္သည္နွင့္တျပိဳက္နက္တည္းမင္းမဲ့စရိုက္ဆန္ဆန္အ ႀကမ္းမဖက္ဖို႕လိုအပ္သည္။ရပိုင္ခြင့္တည္းဟူေသာအခြင့္အေရးထက္ေဘာင္ေက်ာ္လ်ွင္ဒီမီကေရစီတြင္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမူျဖင့္ခ်ဴပ္ကိုင္ထားသည္ကိုသိရွိရန္လိုအပ္သည္။လိုခ်င္ေသာအခြင့္အေရးအတြက္နည္းလမ္း က်စြာဆႏၵေဖာ္ျပခြင့္ရွိေသာ္လည္းအလြန္အကၽြံျဖစ္လာလ်ွင္မူဒီမိုကေရစီဘိုးေတာ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္အေမရိကန္ တြင္လည္းရဲမ်ားသည္အႀကမ္းဖက္သည္။သို႕ပါေသာေႀကာင့္လက္ရွိလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္နိုင္ငံ၏ေျပာင္းလဲမွဳ အဆင့္ဆင့္တိုင္းအတြက္အက်ိဳး၇ွိစြာပါ၀င္ပူေပါင္းေဆာင္၇ြက္ျခင္းျဖင့္တိုင္းျပည္တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိေပေတာ ့သည္။
(မင္းသန္ ့)