ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Thursday, 14 June 2012

စစ္ေခြးဝါဒ ေၾကာင္လို႔
မေဟာင္တက္ဘူး ....

သခင္ရွဴးတိုက္
ရူးမိုက္မိုက္လည္း  မကိုက္တက္ဘူး .....

ေတာ္သလင္းလ
ကာမဝင္ပူး ေခြးရူးလည္းမဟုတ္ဘူး .....

အမဲရိုးေၾကာင္႔
သစၥာေစာင္႔တက္ ေခြးငတ္မဟုတ္ဘူး ....

အရိပ္မဲျမင္
လိုက္ဆြဲခ်င္တဲ႔ ေခြးမိုက္လည္းမဟုတ္ဘူး ....

ကိုယ္ပိုင္ခံယူခ်က္ရွိတယ္
ကိုယ္ပိုင္ေလ႔က်င္႔မွဳရွိတယ္

ကိုယ္ပိုင္ကၽြမ္းက်င္မွဳရွိတယ္
ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္မွဳရွိတယ္

ကုိယ္ပိုင္နံပါတ္ရွိတယ္
ကိုယ္ပိုင္ရိကၡာစားတယ္

အမ်ားရဲ့ အႏၱရာယ္
ကာကြယ္မဲ႔ အလုပ္ကိုလုပ္တယ္

ငါေသတဲ႔အခါ
ငါ႔ကိုယ္မွာ လႊမ္းၿခံဳမဲ႔
နိုင္ငံအလံ တစ္ထည္ အဆင္သင္႔ရွိတယ္

ငါ႔သမိုင္းငါေရးလို႔
လာရာ နဲ႔ လားရာ  ေတြ
ငါ႔ ဆီ မွာအေသအခ်ာရွိတယ္

ငါ႔နာမည္  "စစ္ေခြး"   လို႔ေခၚတယ္ ......။


(ရုပ္ဆိုး)https://www.facebook..မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။No comments:

Post a Comment