ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Saturday, 21 April 2012

စစ္သားဟုေခၚသည္

ကၽြန္ေတာ္
လြတ္လပ္မွဳကိုတပ္မက္စြာ ျမတ္နိဳးသည္
သို႔ေသာ္ ... ဝါသနာ ခံယူခ်က္အတြက္
ပံုစံခြက္ ႏွင္႔ က်င္လည္သည္ ...။

ကၽြန္ေတာ္
အမိန္႔ဆိုေသာအရာကိုခါးသီးစြာမုန္းပါသည္
သို႔ေသာ္ ...သစၥာေလးတန္ အဓိဌာန္ေၾကာင္႔
ေရႊ႕တဲ႔အကြက္တိုင္းမွာ တာဝန္ေက်မည္ ...။

ကၽြန္ေတာ္
ႏွလံုးသားေစစားရာ ဦးေႏွာက္ႏွင္႔ ရွာလိုသည္
သို႔ေသာ္ .... ပုခံုးမွာဖက္ဖူးတဲ႔ လက္ေတြအတြက္
ကၽြန္ေတာ္႔ ဘဝကို ပံုအပ္ထားသည္ ...။

ကၽြန္ေတာ္
လက္နက္ေတြမုန္းပါသည္
သို႔ေသာ္ ...တိုင္းျပည္ကန္သင္းခလုတ္ရွင္းဖို႔
ကိုယ္ ႏွင္႔မကြာ ဖက္အိပ္ေနပါသည္ ....။

ကၽြန္ေတာ္
ေသရမွာေၾကာက္ပါသည္
သို႔ေသာ္ ... တိုင္းျပည္အတြက္ ဆိုပါက
ေနာက္ထပ္အခါခါ ျပန္လည္ေမြးဖြားေနဦးမည္ျဖစ္သည္...။

ကၽြန္ေတာ္
သူတပါးအားသတ္ျဖတ္ရမွာစိုးရြံ႕ပါသည္
သို႔ေသာ္ ...နိုင္ငံႏွင္႔ လူမ်ိဳးးအတြက္ဆုိပါက
ပါဏာတိပါတ္ ကို တရစပ္လိုင္စင္ဆြဲလိုသည္...။

ဤတိဤသို႔
စိတ္ထားရွိျခင္း ၊ ခံယူျခင္းေၾကာင္႔
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုကၽြန္ေတာ္စစ္သားဟုေခၚသည္ ....။

(ရုပ္ဆိုး)
https://www.facebook.com မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment