ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Monday, 19 March 2012

ဟားဗတ္(Harvard)တကၠသုိလ္မွနုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဘာသာရပ္နွင့္ဘဲြ႔ရသူတစ္ဦးေျပာေသာစစ္တပ္နွင့္နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက႑က်မက ဟားဗတ္က နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုဘာသာရပ္နဲ႕ ဘြဲ႕ရလာတဲ့သူပါ၊ သင္တန္းတက္လာခဲ့သူမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ လူျဗိန္းအျမင္နဲ႕ဘဲ ဝင္ေျပာပါရေစ။ 

ပိုမို ပီျပင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားထဲ့ နိုင္ငံတိုင္းမွာ စစ္တပ္မ်ားဟာ ဘယ္ပါတီတစ္ခုဘက္ကိုမွ် တိမ္းေစာင္း ေထာက္ခံျခင္း မရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။ ပါတီအားလံုး အေပၚမွာ တူညီေသာ သေဘာထားတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ 


နိုင္ငံေရး ပါတီအားလံုးကလည္း စစ္တပ္ကို ကိုယ့္နိုင္ငံကာကြယ္ေရး အတြက္၊ သဘာဝေဘးအႏၱာရယ္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္  အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အလုပ္မ်ားအတြက္ အားကိုးၾကပါတယ္။ ေလးစားၾကပါတယ္။  ရန္သူသဖြယ္ ေျပာဆို ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး မရွိပါ။ မေတြ႕ရပါ။ အဂၤလန္နိုင္ငံတြင္ အာဂ်င္တီးနားလို တျခားနိုင္ငံနွင့္ စစ္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေရြးေကာက္ထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္တဲ့ ပါတီေရာ တျခားအတိုက္အခံပါတီမ်ားကပါ ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ စစ္မလိုလားတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားတခ်ိဳ႕နဲ႕ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ မေထာက္ခံပါ။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုက အေရးေပၚအေျခအေနမွာ စစ္ျဖစ္တာကို ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ အေမစုနွင့္ စစ္တပ္ကို ေပါင္းပါလို႔ ေဆာ္ေအာျခင္းထက္ စစ္တပ္ကို ၾကားေနပါ။ နိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းကို ေလးစားပါ။ နိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းကလည္း စစ္တပ္ကို လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတာ္ စစ္တပ္ျဖစ္တယ္။ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေဒသအသီးသီးမွာ နိုင္ငံေတာ္ ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွျဖစ္ျဖစ္ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ေဘး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ နိုင္ငံလံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ ပါတီအားလံုး အေရးေပၚအေျခအေနေတြမွာ အားကိုးရမဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအေနနွင့္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံသင့္တယ္လို႔ဘဲ ျမင္ပါတယ္။

ေနာက္တခု ေျပာျခင္တဲ့ အခ်က္ တစ္ခုရွိပါတယ္။ အေမရိကန္လိုနိုင္ငံေတြရဲ႕ ပါတီအသီးသီးအတြင္းမွာ စစ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါပါတယ္။ အေမရိကန္ သမတေတြကိုၾကည့္ပါ။ သမတအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စစ္အတြင္းမွာ ထူးခၽြန္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ ဗိုလ္မႈးေဟာင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သာမန္ စစ္သားေဟာင္း တစ္ေယာက္ေတာင္ သမတျဖစ္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ ေျပာျခင္တာက စစ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းေတြ လႊတ္ေတာ္အမတ္မျဖစ္ရဘူး နုိင္ငံေရးမလုပ္ရဘူးဆိုတာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့နိုင္ငံေတြမွာ မသတ္မွတ္ထားပါဘူး။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ထားလို႕ ေထာင္က်ခဲ့တဲ့သူေတြသာ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ဘယ္ပါတီကမွ် လက္ခံျခင္းမရွိပါ။ ေထာင္ထြက္ ရာဇဝတ္သား အေဟာင္း ကလြဲလို႕၊ဘုန္းၾကီးေဟာင္း၊ စစ္သားေဟာင္း၊ ဆရာဝန္ေဟာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာေဟာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း၊ ေရွ႕ေန႕ေဟာင္း၊ ပ်ံက်ေစ်းသည္ေဟာင္းမ်ား သာမက အီတလီလိုနိုင္ငံမ်ိဳး တူရကီလိုနိုင္ငံေတြမွာ ျပည့္တန္စာအေဟာင္းေတြ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဝင္အေရြးခံတာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ပီပီျပင္ျပင္ ထြန္းကားတဲ့နိုင္ငံမွာ ေထာင္ထြက္ရာဇဝတ္သားကလြဲလို႕ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူတိုင္း နိုင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဝင္ေရြးခြင့္ သမတလုပ္ခြင့္ ဝန္ၾကီးမ်ားလုပ္ခြင့္ ရွိၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ကို ပါတီတခုခုနွင့္ ပူးေပါင္းပါလို႕ မေျပာသင့္ပါလို႔ ထင္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း ရန္သူလို မဆက္ဆံၾကဘဲ၊ သင့္ျမတ္ေလးစားၾကပါလို႔ဘဲ ေျပာသင့္ပါတယ္။ 

No comments:

Post a Comment