ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Saturday, 4 February 2012

စစ္ဟာ ပြဲဟုတ္မဟုတ္ Page 1 of 3

“စစ္ဟာပြဲ ဟုတ္မဟုတ္”။ ထူးျခားတဲ့ ဒီေမးခြန္းေလးက ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႔ အာ႐ံုကို ဆဲြငင္ဖမ္းယူ လုိက္ပါတယ္။ ကဗ်ာ ဆရာႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က သူ႔ရဲ႔ “ေရွ႔တန္း စစ္မ်က္ႏွာမ်ား” ကဗ်ာမွာ ဒီေမးခြန္းကို ေမးထားပါတယ္။ (ပိေတာက္ပြင့္ သစ္၊ ၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီ)။ စစ္သားအုိႀကီး ျဖစ္တာက တစ္ေၾကာင္း။ တစ္သက္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ တစ္ခါမွ် မၾကားဖူးေသးတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္တာက တစ္ေၾကာင္းမုိ႔ ဒီေမးခြန္းကို အေတာ္ စိတ္၀င္စား သြားပါတယ္။ “စစ္ပြဲ”ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ျမန္မာျပည္ကို မေရာက္မီ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ကတည္းက အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ဘ၀ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲတဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္က ျဖစ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္-ဂ်ပန္စစ္ပြဲ၊ ဥေရာပမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဂၤလိပ္-ဂ်ာမဏီ စစ္ပြဲအေၾကာင္းေတြ၊ သတင္းစာေတြမွာ မျပတ္ ပါေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းက အဂၤလန္အသင္းေတာ္ (Church of England) က ဖြင့္တဲ့ မစ္ရွင္ေက်ာင္းဆုိေတာ့ “စစ္ရံပံုေငြ” ဆုိၿပီး အတင္းအၾကပ္ ေကာက္ခံလို႔ မေက်မနပ္ႏွင့္ လစဥ္ ထည့္ခဲ့ရတာ မွတ္မိပါေသးတယ္။ “သူ႔ကြၽန္” ဆုိေတာ့လည္း လုပ္သမွ် ေခါင္းငံု႔ ခံရဆဲ ကာလေပကိုး။ အဲဒီ အခ်ိန္က ဖတ္ခဲ့ရသမွ် ၾကားခဲ့ရသမွ် အားလံုးမွာလည္း “စစ္ပြဲ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကဗ်ာ ဆရာႀကီး ၀င္းျမင့္က “စစ္ဟာ ပြဲဟုတ္မဟုတ္” လုိ႔ ေမးခြန္း ထုတ္လာပါၿပီ။ ဆရာ၀င္းျမင့္က သူ႔ရဲ႔ “ေရွ႔တန္း စစ္မ်က္ႏွာမ်ား” ကဗ်ာကို “ပင္လယ္ေကြ႔စစ္ပြဲဟာ အိပ္ေနတယ္” ဆုိတဲ့ စာသားေလးႏွင့္ စဖြင့္ထားပါတယ္။ ကဗ်ာပါ စာပိုဒ္ေလး တစ္ခုက “ကမၻာႀကီးဟာ ဂ်ဳံေၾကာင့္ ပလာတာ ျဖစ္လာသလုိ ပဲေၾကာင့္ပဲ လာတာ ျဖစ္လာတယ္။ ဘယ္ပြဲေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ရလဲ။ စစ္ဟာ ပဲြ ဟုတ္မဟုတ္ ပင္လယ္ကို ေနာက္ေနာင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေကြ႔ခိုင္းဘူး” တဲ့။ ဆရာ၀င္းျမင့္ ေမးခြန္းရဲ႔ အေျဖကို ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳးစား ရွာၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ အေျဖ ရွာရင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ေမးခြန္း တစ္ခု အလုိလုိ ေပၚလာျပန္ေရာ။ ဆရာ၀င္းျမင့္က “စစ္ဟာပြဲဟုတ္ မဟုတ္” လုိ႔ ေမးပါတယ္။ အကယ္၍ စစ္ဟာ ပြဲမဟုတ္ဘူးလုိ႔ အေျဖ ထြက္လာလွ်င္ “စစ္ဟာ ဘာျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာၾကမလဲ။ စစ္ဟာပြဲ မဟုတ္လွ်င္ ဘာပါလဲ။ ကဗ်ာမွာ “စစ္ဟာ ပြဲဟုတ္မဟုတ္” ဆုိၿပီး “စစ္” က စာလံုးတစ္လံုး၊ “ပဲြ” က စာလံုးတစ္လံုး သီးျခားခဲြၿပီး ေရးထားပါတယ္။ ဒီစကား ႏွစ္လံုးကို ျမန္မာ အဘိဓာန္က (ျမန္မာစာအဖဲြ႔) ဘယ္လိုမ်ား အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ပါလိမ့္ ဆုိၿပီး ရွာၾကည့္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ထားပါတယ္။ “စစ္” - နာမ္၊ ၁။ တုိင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း လက္နက္ အားကိုး ႏွင့္တုိက္ခိုက္ျခင္း။ ၂။ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း။ ႀကိယာ - ၁။ အေရာအေႏွာ မဟုတ္၊ အတုအေယာင္ မဟုတ္၊ပကတိ အတုိင္းျဖစ္သည္။ ၂။ ညံ့သည္၊ ေကာင္းသည္၊ မွားသည္၊ မွန္သည္ စသည္တုိ႔ကို ၾကည့္႐ႈေမးျမန္းသည္။ ၃။ အနည္အဖတ္ႏွင့္ အရည္ကို တျခားစီ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည္။ ၄။ ေလ်ာ့ပါးသြားသည္ “ေရစစ္ၿပီ”။ “ပဲြ” နာမ္ - ၁။ ပရိသတ္ စုေ၀းရာ သဘင္၊ လူ အမ်ားစု ေ၀းဆင္ႏဲႊေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အခမ္းအနားစသည္တုိ႔။ ၂။ ကန္ေတာ့ပြဲ အမ်ဳိးအမည္ စံုစံု ျပင္ဆင္ ခင္းက်င္းထားေသာ အရာ။ ၃။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြၽဲႏြား စသည္တုိ႔ ေရာင္း၀ယ္ရာ ဌာန။ စည္း ၁။ ကန္ေတာ့ပဲြ၊ ဟင္းပြဲ စသည္တုိ႔ကို ေရတြက္ရာ၌ သံုးေသာစကားလံုး။ ကဗ်ာအစမွာ “ပင္လယ္ေကြ႔ စစ္ပဲြ” လုိ့ ဆုိထားတာမို႔ ကဗ်ာပါ “စစ္”ဟာ နာမ္ျဖစ္ေပတယ္။ ႀကိယာအျဖစ္ သံုးထားတာ မဟုတ္ေပ ဘူး။ ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း လက္နက္ အားကိုးႏွင့္ တုိက္ခိုက္ျခင္းကို ဆုိလိုတာေပါ့။ ထုိ႔အတူ “ပဲြ” စကားလံုးဟာလည္း ကန္ေတာ့ပြဲ ကြၽဲႏြား စသည္တုိ႔ ေရာင္း၀ယ္ရာဌာန (ႏြားပြဲ)ကို မဆုိလုိႏုိင္ဘူး။ ပရိသတ္ စုေ၀းရာ သဘင္၊ လူအမ်ားစုေ၀း ဆင္ႏဲြေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အခမ္းအနား ဆုိတဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကဗ်ာ ကဗ်ာပါ “စစ္ပြဲ” ဆုိတာ လူမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကို စိစစ္ေသာ ညံ့/ေကာင္း၊ မွား/မွန္၊ စစ္ေဆး စိစစ္ေသာ။ အနည္အဖတ္ႏွင့္ အရည္ကို တျခားစီျဖစ္ေအာင္ စစ္တဲ့ “ပြဲ” ကို ဆုိလုိတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံခ်င္း တုိက္ခိုက္ တဲ့ “ပဲြ” ကိုသာ ရည္ညႊန္းတယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။

Written by ေမာရႏြယ္ေမာက္

No comments:

Post a Comment