ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Tuesday, 28 February 2012

DKBA သို႔ သိမ္းယူထားေသာ လက္နက္မ်ား အစိုးရမွတဆင့္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံလိုက္ျပီ


ယခင္ ရက္သတၱပတ္က ျဖစ္ပြါးေသာ ျမိဳင္ႀကီးငူေဒသ အေျခစိုက္ BGF တပ္ရင္းတစ္ခုသည္ DKBA မွ လက္နက္မ်ား သိမ္းယူမွဴေၾကာင့္ အစိုးရ ႏွင့္ ခ်ဴပ္ဆိုထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး
စာခ်ဴပ္အေပၚ သံသယ ဝင္လာျပီး ၄င္းတို႔ ဘက္က ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း DKBA မွ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။
ယခု အခါ အစိုးရ၏  ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ ေနေသာ ေစတနာျဖင့္
ၾကီးထြားလာမည့္ ထိုျပႆနာအား ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျပီး လက္နက္မ်ား ျပန္လည္ေပးျခင္းျဖင့္ DKBA အား
အစိုးရသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္လိုလားေနေၾကာင္း သက္ေသ ျပသလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ DKBA တပ္မ်ား အၾကားျဖစ္ပြါးေသာ လက္နက္သိမ္းယူမွဴ ကိစၥရပ္အား
ယခုအခါ အစိုးရ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မွဴႏွင့္ BGF မွ သိမ္းယူထားေသာ DKBA ၏ လက္နက္ ၃၂ လက္ကို
ေသာၾကာေန႔ မြန္းလႊဲပိုင္းက ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ DKBA အေနျဖင့္ ခ်ဴပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဴပ္အား အသက္ဝင္ေနေသးတယ္ ဟူေသာ အေျပာျဖင့္သာ မဟုတ္ပဲ ယခင္ရက္သတၱပတ္က စာခ်ဴပ္ကို ဖ်က္သိမ္း
သည္ဟု ေၾကျငာစဥ္ကလို ျပန္လည္ ေၾကျငာေပးလွ်င္ ပိုေကာင္းမြန္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။
အစိုးရ၏ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္အတိုင္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ KIA ႏွင့္ အျပီးသတ္အထိ ညိွႏိွူင္း
ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။
ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းမွဴ မရွိျခင္းသည္ ေရွ႔ဆက္ရမည့္လမ္းအတြက္ ၾကီးမားေသာ ခလုတ္ကန္သင္း ျဖစ္သည္
ကို အားလံုး သိရွိလင့္ေပေသာ္ျငားလည္း  ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူေသာ စကားရပ္ေအာက္သို့ အဘယ့္ေၾကာင့္ အ
လံုးစံု ဝင္ေရာက္ရန္ ေရွာင္ဖယ္ေနၾကပါသနည္း။တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား စြဲမွတ္ေနေသာ
ဗမာ ဆန္႔က်င္ေရး ဗမာ မုန္းတီးေရး သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ လက္စြဲထားပါေသးသနည္း။
တိုင္းရင္းသား ဟူေသာ စကားရပ္တြင္ ဗမာသည္လည္း တိုင္းရင္းသား ပင္ျဖစ္သည္။မိမိတို႔သည္ ညီအကိုခ်င္း
ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေနၾကပါသည္။ထိုသို႔တိုက္ခိုက္မွဴ ေနာက္ဝယ္တြင္ မည္သူမ်ား အျမတ္ရရွိေနပါသနည္း။
ထိုအခ်င္းအရာကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ပိုမိုသိရွိပါသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ား အျမန္ဆံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစလိုပါသည္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္ၾကေစလိုပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တြင္းမွ ေသြးမ်ားသည္ ညီအကိုခ်င္း ျဖန္းပက္ရန္ ေဖာက္ထုတ္ရန္ မဟုတ္ေစလိုပါ
ထိုေသြးမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ျပည္ပရန္တံတိုင္းမ်ားကို ခိုင္မာေစရန္ သြန္းေလာင္းေစခ်င္ပါသည္.
ကြ်န္ုပ္တို႔ ညီအကိုခ်င္း မတည္႔မွဴေၾကာင့္ က်ခဲ့ေသာေသြးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ေသာ ႏွစ္ဘက္ စစ္သည္မ်ား၏ 
 ခနၶာကိုယ္မွ ျဖစ္ေသာ ေျမၾသဇာမ်ားကို အနာဂတ္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ေကာက္ပင္သီးႏွံ
မ်ားျဖင့္ ၾကြယ္ဝေစလိုပါသည္။
ညီအကိုမ်ား ညီညႊတ္စြာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ အရိပ္ေအာက္သို႔ အားလံုး လက္တြဲညီစြာ ေရာက္ရွိေစလိုေၾကာင္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
http://www.mgkyautkhae.com/  မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment