ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Wednesday, 22 February 2012

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ


      Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မွဳသည္၊ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ (၇)ႏိုင္ငံ အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ယခု ေလ့က်င့္မွဳတြင္ အင္အား တေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ Cobra Gold အမည္ရ Military Exercise ကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မွဳတြင္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ျပီး ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ စကၤာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား စသည့္ ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္ လာခဲ့သည္ဟု AFP ကဆိုပါသည္။ ယင္းစစ္ေရးျပ ေလ့က်င့္မွဳတြင္ အေမရိကန္ စစ္သား ၉၀၀၀ ႏွင့္ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား တို႔မွ စစ္သားေပါင္း ၃၆၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မွဳ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ေကြ႔ ႏွင့္ အနီးအနား ေဒသမ်ား၌ တရုတ္တို႔၏ စစ္ၾသဇာႀကီးမားလာမွဳကို ထိမ္းညွိေသာ အားျဖင့္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္သည့္ အင္အားျပသေသာ ေလ့က်င့္မွဳ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
Cobra_02ဤႏွစ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မွဳကို ယခင္ႏွစ္မ်ားလို စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သလို အေမရိကန္ မရိမ္းတပ္သားမ်ားတို႔၏ အသားစိမ္းငါးစိမ္း (အစားအေသာက္ၾကမ္း) မ်ား စားေသာက္ျခင္း Training ကိုလည္း သရုပ္ျပသင္ၾကားေလ့က်င့္ ခဲ့သည္ ဟုဆိုပါသည္။ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ၏ Cobra Gold စစ္ေရး ေလ့က်င့္မွဳသည္၊ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္အခါ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ပိုင္းရွိ နယ္စပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေနရာတို႔၌လည္း ေလ့က်င့္ ခဲ့ဘူးပါသည္။ ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း တပ္လွန္႔ထားေလ့ ရွိေသာ္လည္း ဤႏွစ္တြင္ တပ္လွန္႔ထားမွဳမရွိဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဆင့္သာ ရွိသည္ဟု ျမန္မာ စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားက ဆိုပါသည္။ Cobra_04
         အာရွ ပစိတ္ဖိတ္ ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ေဒသ၌ တရုတ္တို႔၏ စစ္အင္အား ၾကီးမားလာျခင္းအေပၚ အင္အားျပသည့္ အေနျဖင့္ ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္ေသာ အေမရိကန္မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ ပထမဦးဆံုး စစ္ေရးျပ ေလ့က်င့္မွဳျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေရႊဟသၤာ By Ref:AFP
သဘာ၀ေျမမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ 

No comments:

Post a Comment