ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Saturday, 4 February 2012

စစ္ဟာ ပြဲဟုတ္မဟုတ္ Page3 of 3

စစ္ပြဲ ဆုိတာကလည္း အထက္ပါ ရန္ပဲြ၊ ႐ိုက္ပြဲေတြႏွင့္ အေျခခံအားျဖင့္ သေဘာအားျဖင့္ တူတူပါပဲ။ ပါ၀င္တဲ့ လူအင္အား၊ အဖဲြ႔အစည္း အရြယ္ အစား၊ အသံုးျပဳၾကတဲ့၊ ကိုင္တြယ္ၾကတဲ့ လက္နက္မ်ားသာ ကြာျခားၾကတယ္။ စစ္ပြဲဆုိတာ က လူအုပ္စု တစ္စုႏွင့္ တစ္စု ရန္ျဖစ္ၾက၊ ႐ိုက္ႏွက္ သတ္ပုတ္ၾကတဲ့ အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏိုင္ငံ အဆင့္မွာ ႏုိင္ငံခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾကပီး တုိက္ၾက၊ ခိုက္ၾကျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပတယ္။ စစ္ပဲြမွာ စစ္တပ္ျခင္း တိုက္ၾကတဲ့ တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္ ျပည္သူေတြ ေနထုိင္တဲ့ ၿမိဳ႔ျပ၊ ေက်းရြာမ်ားရွိ စစ္ကို အေထာက္အကူ ျပဳတယ္လို႔ ယူဆတဲ့ ေနရာမ်ားကိုလည္း ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ အပါအ၀င္ နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ တုိက္ခိုက္ၾကလုိ႔ သာလွ်င္ လူအုပ္စုခ်င္း၊ ရပ္ရြာခ်င္း ရန္ပဲြ၊ ႐ိုက္ပြဲ ေတြထက္ ႏုိင္ငံခ်င္း ျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲရဲ႔ ေသေၾက ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားက အဆေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမုိ မ်ားျပားျခင္း ျဖစ္ေပတယ္။ အေျခခံ သေဘာကေတာ့ တူတူပါပဲ။ မကြဲျပားပါဘူး။ ဆရာ၀င္းျမင့္ရဲ႔ ေမးခြန္းက“စစ္ဟာ ပဲြဟုတ္ မဟုတ္” ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဆုိဖုိ့အထက္မွာ ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့တာေတြကို အေျခခံၿပီး ေမးခြန္းေလး တစ္ခု ထပ္ေမးဖုိ့ လုိလာပါတယ္။ “ရန္” ဟာ ပြဲဟုတ္ပါလား။ “႐ိုက္” ဟာ ပြဲ ဟုတ္ပါလား။ “ေသ” ဟာေရာ ပြဲဟုတ္ပါလား။ စာ႐ႈသူမ်ား ဘယ္လုိ ယူဆပါလဲ။ ျမင္ပါသလဲ။ ဘယ္လုိေျဖပါမလဲ။ ေမးခြန္းရွင္ ဆရာ၀င္းျမင့္ ကေကာ ဘယ္လုိ ေျဖပါမလဲ။ “ရန္” ဟာ ပြဲဟုတ္တယ္ဆုိလွ်င္ “႐ိုက္” ဟာ ပြဲဟုတ္တယ္ဆုိလွ်င္၊ “ေသ” ဟာ ပြဲဟုတ္ တယ္ဆိုလွ်င္ “စစ္” ဟာလည္း ပြဲဟုတ္ရေတာ့ မွာေပါ့။ “ရန္”၊ “႐ိုက္”၊ “ေသ” ေတြဟာ ပြဲမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျဖၾကလွ်င္ “စစ္”ဟာလည္း ပဲြမဟုတ္ ဘူးေပါ့။ ဆရာ၀င္းျမင့္ရဲ႔ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကို အဲဒီလုိ ဆက္စပ္ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါး စာမူၾကမ္းကို အေခ်ာသပ္ ျပင္ဆင္ ေရးသားေနစဥ္မွာ ေျပာမနာ ဆုိမနာျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းေနဘက္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား တစ္ေယာက္ အလည္ ေရာက္လာပါတယ္။ သူက ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ စီးပြားေရး သမား၊ ေက်ာင္းၿပီး ကတည္းက စီးပြားေရး လုပ္ေနသူပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ လာလည္ေနၾကမုိ့ အိမ္သားမ်ားက သူ႔ကို ကြၽန္ေတာ္ရွိရာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႔ စာၾကည့္ခန္းကိုပဲ ေခၚလာခဲ့ပါတယ္။ စာၾကည့္ခန္းက ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႔ ၀ပ္က်င္းပါ။ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းတစ္ဦး အေနႏွင့္ ေနအိမ္မွာပဲ အခ်ိန္ကုန္တာမ်ားေလေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းတဲ့၊ ေအးၿငိမ္းတဲ့ ေနရာေလးျဖစ္ေအာင္ သက္ေသာင့္သက္သာ နားေနႏုိင္ေအာင္ အိမ္သူ သက္ထား ခ်စ္မယားက ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႔ စာၾကည့္ ခန္းေလးကို ဆင္ျပင္ ဖန္တီး ေပးထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က စာၾကည့္ခန္းမွာပဲ ေနေလ့ရွိၿပီး ဧည့္သည္ လာမွသာ ဧည့္ခန္းကို ထြက္လာပါတယ္။ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြ လာၾကလွ်င္ စာၾကည့္ခန္း မွာပဲ စကားလက္ဆံု က်ေလ့ ရွိပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ေထြရာေလးပါး စကား လက္ဆံုေျပာၾကရင္း ကြၽန္ေတာ္ ေရးေနတဲ့ “စစ္ဟာပြဲ ဟုတ္မဟုတ္” ေဆာင္းပါးအေၾကာင္း ေရာက္သြားေတာ့ သူက ေဆာင္းပါး စာမူၾကမ္းေတာင္း ဖတ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႔ အျမင္ကိုလည္း သိခ်င္တာနဲ႔ ေပးဖတ္လုိက္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းက ေဆာင္းပါး စာမူၾကမ္းကို ဖတ္ရင္း ၿပံဳးၿပံဳးလာပါတယ္။ ဖတ္လုိ႔ ၿပီးဆံုးသြားေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေခါင္းေမာ္ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္းပါးအမည္ “စစ္ဟာပြဲ ဟုတ္မဟုတ္”ကို အသံေနအသံထား ႏွင့္ ဖတ္လုိက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလားတူ ထပ္ဖတ္လုိက္ၿပီး ေနာက္ ရယ္ရယ္ေမာေမာႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသူ ေျပာလုိက္တာက “သူငယ္ခ်င္းတုိ႔က ေၾကာင္ေရခ်ဳိးေန ၾကတာပဲ” တဲ့။ 
ေမာရႏြယ္ေမာက္ (ေပဖူးလႊာ မဂၢဇင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment