ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Saturday, 14 January 2012

စစ္သားမ်ားရဲ့ဘ၀ကိုသိေစခ်င္..ယံုသက္သက္ပါ(ခ်ီးက်ဴးခံခ်င္ေနသူမ်ားမဟုတ္ပါ)

လူငယ္တေယာက္ရဲ ့ ေပ်ာ္၇ြင္ဖြယ္ အခ်ိန္ေတြကို စစ္ပညာမ်ားျဖင္ ့ ကုစားခံ၇သူမို ့လားမသိ။မိဘသံေယာ

ဇဥ္ မ်ားနွင္လြဲ ၍ က်န္ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ စာအုပ္မ်ားနွင္ ့သာ သူ ေပ်ာ္ေမြ ့ခဲ ့သည္။စာဖတ္တိုင္း

သမၼတ မျဖစ္ေပမဲ ့ သမၼတတိုင္း ေတာ ့ စာဖတ္က်မည္မွာမလြဲေပ။တပ္ေ၇ာက္ျပီးသိပ္မႀကာေသာကာလ

တြင္ လံုျခံဳေ၇း ယူေပး၇န္အတြက္ သူ ့အား တာ၀န္ေပးျခင္းခံ၇သည္။ေပးလိုက္ေသာ စစ္သည္အင္အားက

သူ အပါအ၀င္ (၆)။ဆ၇ာ ၁၊တေယ...ာက္ ၊ရဲေဘာ္(၄)ေယာက္နွင္ ့သာ။ယူ၇မည္ ့လံုျခံဳေ၇းကရထားလမ္းပိုင္း

ကို တာ၀န္ယူ၇မည္ ျဖစ္သည္။သူ တာ၀န္က်ေသာ စခန္းကို ေ၇ာက္ေတာ ့ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဓါတ္

က်မိသည္။စခန္း ဟုဆိုေသာ္လည္း တဲသာသာ အေဆာက္အဦး တလံုးသာ။ေဘးမွာ ျခံဳပုတ္မ်ားနွင္ ့။ျခံဳ

ပုတ္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေႏြဦးကာလကို ျဖတ္သန္းေနသည္မို ့ ၇ိုးတန္က်ဲက်ဲသာ။

ဘီလင္း-နွင္းပုလဲ ဘူတာ မွ ျမင္ကြင္းအမွတ္တ၇

စခန္းတြင္ ဘာဆိုဘာမွမ၇ွိ။ထို အခ်ိန္တြင္မွ နာခဲ ့ဖူးေသာတ၇ားကို
ျပန္သတိ၇ေနမိသည္။မသိ၊မ၇ွိဆိုတာ မသိေသာ သေဌးသားအေႀကာင္းျဖစ္သည္။ပါလာေသာ
စစ္ေက်ာပိုးအိတ္ကို ခ်ျပီး ခဏ အနားယူေနမိခိုက္ သူလံုျခံဳေ၇း.ယူ၇သည္ ့
ဘူတာအနီး၊ေက်း၇ြာ မွ ဥကၠဌ ဆိုသူက သူအား လိုအပ္ပါ

က အကူအညီေတာင္း ၇န္ လာေ၇ာက္မိတ္ဖြဲ ့သည္..။ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကူညီသူမ်ား ၇ွိပါေသး

သလား ဟု မွတ္ကာ နည္းနညး္ေတာ့ စိုး၇ိမ္မွု ့ကို ေျဖေဖ်ာက္နိုင္မိသည္။

သူလံုျခံဳေ၇း ယူ၇သည္ ့လမ္းပိုင္း မွာ တဘက္တြင္ ဘီးလင္းျဖစ္သည္။ေက်ာင္းဆင္းျပီးမႀကာေသးခင္ကပင္

ဘီးလင္းတံတားတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ၀င္ေ၇ာက္ပစ္ခတ္မွု ့ကို ခံခဲ ့၇ေသးသည္။တဘက္တြင္ စစ္

ေတာင္းတံတား ၊ေက်ာဘက္တြင္ေတာ ့ အညိဳေ၇ာင္နယ္ေျမ။ခဏဆိုေပမဲ ့ တဘ၀လံုး အခန္ ့မသင္ ့၇င္

အသက္စေတးရမည္ ့ကိန္းျဖစ္သည္။ယူ၇သည္ ့ အကြာအေ၀းက (၁)မိုင္။အလယ္ေကာင္တြင္ စခန္းထား

ျပီး တဘက္ (၂)ေယာက္စီျဖင္ ့ ၇ထားလမ္းပိုင္းလံုျခံဳေ၇း ယူေပး၇ျခင္းျဖစ္သည္။ယူေပး၇သည္ ့အခ်ိန္

ကလည္း (၂၄)နာ၇ီ။မေတာ္လို ့ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မိုင္းေထာင္သြားလ်င္ ၇ထားေပၚပါလာေသာ ျပည္

သူမ်ားမွာ သိခ်ိန္ပင္၇လိုက္မွာမဟုတ္။

ကင္းေစာင္ ့၇န္ ၇ဲေဘာ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပး၇ာတြင္လည္း စီနီယာ သမားတေယာက္နွင္ ့တြဲ ဖက္ေပး၇

သည္။မေတာ္ လို ့ ၇ဲေဘာ္တခုခု လုပ္ပါက အႀကီးအကဲ သူ ့ေခါင္းေပၚသာ တာ၀န္က်ေပလိမ္ ့မည္။၇

ထားလမ္းေႀကာင္းမွာ အသြားအျပန္ (၂)ေႀကာင္းျဖစ္သည္မို ့ တဘက္က လမ္းေႀကာင္းကို ေက်ာေပးျပီး

တဘက္ ကို မ်က္နွာမူ၇သည္ ့ အခါ ၇ထားတိုက္ခံ၇မည္လည္းဆိုးေသးသည္။ကင္းခ်ိန္ညတေလ်ာက္လံုး

ေခါက္တံုေခါက္ျပန္ ကင္းေစာင္ ့၇သည္။အခ်ိန္ႀကာလာသည္ နွင္ ့အိပ္ခ်င္စိတ္က တားမ၇။မနက္က်အိပ္

၇သည္လား ဆိုေတာ ့ လည္း မအိပ္၇။စားခ်ိန္တန္လ်င္ ထစားလို ့လည္းမ၇။ဆိုးလို္က္သည္ ့ အခ်ိန္ကာလ

ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေန၇သည္ဟု ထင္ေနမိသည္။

ခ၇ီးသြာသည္ကို ႀကိဳက္နွစ္သက္ေသာ သူ ့ အတြက္ယခုအခ်ိန္ေတာ ့ ၇ထားလမ္းပိုင္းကို တာ၀န္

ယူ၇ေသာအခါ ၇ဲေဘာ္မ်ားကို သနားမိသည္။မနက္ေ၇ာက္ေသာအခါတြင္လည္း စခန္းအား ထိုင္ကင္း

ထား၇ျပန္သည္။ထိုင္ေနလို ့ ဘာမွတာ၀န္မ၇ွိဟုထင္လ်င္ မိတ္ေဆြ တေန ကုန္ငုတ္တုတ္ထိုင္ျပီးမွသာ

ကုိယ္ခ်င္းစာနာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။အစားအေသာက္ဆင္း၇ဲ ။ေန၇ထိုင္၇ဆင္း၇ဲ ဘ၀ကို ေတာ္ယံုျမင္ေတြ ့ဖူး

ျခင္း မ၇ွိေသာ သာမာန္သူမ်ားအေနျဖင္ ့ေတာ ့ကိုယ္ခ်င္းစာနာနိုင္မည္မဟုတ္ေပ.။

၇ထားလမ္းေဘး ၊စခန္းငယ္ အနီးအနားတြင္ အိမ္သာေလး၇ွိသည္။ျခံဳပုတ္အနည္းငယ္ ၊ ဆာလာအိတ္

တခ်ိဳ နွင္ ့ ယိုင္နဲ နဲ ့ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ေန ့လည္ ဆို၇င္ ေသခ်ာသည္ ၇ထားေပၚမွ ပင္ ျမင္နိုင္

ေလာက္သည္။စခန္းကေလးက ဘာ၇ယ္ေတာ ့မဟုတ္။ေသာင္းက်န္းသူကသာ ၀င္ေ၇ာက္ပစ္ခတ္သြား

လ်င္ အလြယ္တကူေသနိုင္ေသာ ေန၇ာေလးျဖစ္သည္။ထြက္ေျပးပါက ေသခ်ာသည္ စစ္စခန္းစြန္ ့ခြာမွု ့

က ေသဒဏ္ျဖစ္သည္။

ဗထူးသင္တန္းသြားေသာအခါ သာစည္အမွတ္တ၇

ေ၇ာက္ခါစေတာ ့ ပတ္၀န္းက်င္အေႀကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာမသိေသး။သူထိုင္၇ေသာ စခန္း မွ ၇ဲေဘာ္မ်ား

ေသက်ေႀကာင္းကို ဆ၇ာမ်ားေျပာျပမွသိသည္။ေသသည္ကလည္း ၇ထားတိုက္ျခင္းေႀကာင္ ့ပင္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ကင္းေစာင္ ့ေသာ အခါမွ ဘာေႀကာင္ ့ေသသည္ကို နားလည္မိသည္။ေန ့လည္တြင္

လည္း မအိပ္၇။ညတြင္လည္း တညလံုးကင္ေစာင္ ့၇သည္။ေစာင္ ့၇သည္ကလည္း ၇ိုး၇ိုးတနး္တန္းထိုင္

ေစာင္ ့၇သည္မဟုတ္။(၁)မိုင္ခ၇ီးကို ေခါက္တုံေခါက္ျပန္ ေလ်ာက္သြား၇ျခင္းျဖစ္သည္။ေလ်ာက္ေသာအခါ

တြင္လည္း ေသနတ္က ထမ္းထား၇ေသးသည္မဟုတ္ပါလား ။

ေနာက္ေတာ ့ သူဆံုးျဖတ္ျပီး (၂)ေယာက္ကို မနက္ အိပ္ခိုင္းသည္။အလွည္ ့က်ျဖင္ ့ ကင္းေစာင္ ့ခိုင္းေသာ

အခါ ဘာပဲ ေျပာေျပာ အသက္အႏ ၱ၇ာယ္ ေတာ ့ အနည္းအက်ဥ္းေတာ ့ ကာကြယ္နိုင္ေလာက္သည္ဟု

ထင္ေနမိသည္။ေခါက္တံုေခါက္ျပန္ေလ်ာက္၇ေသာအခါ ၇ထားလမ္းပိုင္းတြင္ ထိုင္ခ်င္လာသည္။ထိုင္ျပီး

လ်င္ ဘာေႀကာင္ ့လဲ ေတာ ့ မသိ ျပန္မထခ်င္ေတာ ့။မီးေ၇ာင စံုညီညီျဖင္ ့ ၇ထားလာေနသည္ကို ျမင္ေတြ

ေသာ္လည္း ေ၇ွာင္တိမ္းလို ေသာစိတ္ပင္မ၇ွိေလာက္ေအာင္ စိတ္ကို ညိဳ ့ငင္ထားသည္။ထို ့ေႀကာင္ ့၇ထား

တိုက္မိမလိုလို ပင္ သူႀကံဳေတြ ့ဖူးသည္။အလ်င္အျမန္ေ၇ွာင္တိမ္းနိုင္ေသာေႀကာင္ ့သာ ယခုခ်ိန္ထိ သူအ

သက္၇ွင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေန ့ေ၇ာ ၊ညပါ ပင္ပန္းလာေသာေႀကာင္ ့ သိပ္မႀကာခင္၇က္ပိုင္းမွာပဲ သူပိန္လာေတာ ့သည္။အစားအ

ေသာက္ ကလည္း အင္မတန္ဆင္း၇ဲ သည္။အနီးအနားမွ ၇ပ္၇ြာမ်ားတြင္ အသီးအနွံမ်ားကို ေတာင္းစား၇

သည္။ေန ့တိုင္းေတာင္းလို ့ကလည္းေကာင္းသည္မဟုတ္။စခန္းေဘးဘက္ညာတြင္ အေလ ့က်ေပါက္ေန

ေသာ သစ္ႏြယ္ညြန္ ့မ်ားကိုလည္း စားဖူးသည္။၇ဲ ေဘာ္ကေတာ ့ မေသပါဘူးဟုဆိုေသာေႀကာင္ ့ အတက္

နိုင္ဆံုးသူစားခဲ ့သည္။သူကိုယ္တိုင္ မွ ဟင္အင္ ျပေနလ်င္ ေခါင္းေဆာင္မွု ့ပိုင္းတြင္ထိခိုင္ေတာ ့မည္။သူ

ကိုယ္တိုင္ အဆင္း၇ဲခံသည္။ထို ့ေႀကာင္ ့၇ဲ ေဘာ္မ်ားက သူအားခ်စ္သည္။မ၇ွိအတူဟု စကားအတိုင္း သူ ့

တြင္၇ွိေသာ ပိုက္ဆံေလးမ်ားျဖင္ ့မ်ွေ၀သံုးသည္။ကိုယ္တိုင္ေတာ ့ မုန္ ့မစား။သူ ့၇ဲ ေဘာ္မ်ားကို ေဆးလိပ္

ေသာက္ခ်င္သည္ ့အခါ ေတာင္းတိုင္းေပးနိုင္ေအာင္ ခ်န္ထား၇သည္။

အေႀကာင္းအမ်ိဴးအမ်ိဳးေႀကာင္ ့ သူ ့ အား တျခားတာ၀န္ေပး၇န္ တပ္မွ ျပန္ေခၚေသာအခါ သူ ့၇ဲ ေဘာ္မ်ား

က ၀မ္းနည္းေနက်သည္။စစ္သားဟုဆိုေသာ္ လည္း ခ်စ္တက္၊ခင္တက္ ၊ႀကင္နာတက္က်ေသာ သူ ့၇ဲ

ေဘာ္မ်ားကို ၇ထားလမ္းပုိင္းယူ၇ာတြင္ အိပ္မငိုက္ဖို ့ အတန္တန္မွာ ၇သည္။တကိုယ္ေ၇သန္ ့၇ွင္းေ၇းကို

ဂ၇ုစိုက္ဖို ့ ဆ၇ာႀကီးအားလည္း ႀကပ္မပ္ ခဲ ့၇ေသးသည္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၇ထားလမ္းပိုင္းတာ၀န္ယူခဲ ့၇

ေသာ ဒီေန၇ာေလးကိုေတာ ့ သူ ့ တသက္ေမ ့နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို ့ေႀကာင္ ့ ၇ထားျဖင္ ့ခ၇ီးသြားတိုင္း ၇ဲေဘာ္ေလးမ်ားကို ဘူတာမ်ားတြင္ျမင္ေသာအခါတိုင္း စားစ၇ာ

တခုခု သူ ၀ယ္ေပးျမဲျဖစ္သည္။သိသိမသိသိ တပ္မေတာ္သားပီသစြာ ၊၇ဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္၇ွိစြာျဖင္ ့ တက္

နိုင္သေလာက္ ေပးကမ္းခဲ ့သည္။၇ထားေပၚတြင္ သူပင္မဟုတ္၊ျပည္သူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ စိတ္ေအး

လက္ေအး ခ၇ီးသြားနိုင္ဖို ့ ၇ဲေဘာ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ လံဳျခံဳေ၇း ယူေပးေနက်၇သည္။ဒီမို ကေ၇စီဟူ

ေသာ ေ၀ါဟာ၇ တလံုးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္မွာ ကာကြယ္ေ၇း အခန္းသာတာ၀န္ယူ၇မည္ျဖစ္ေသာ

လည္း ဒီတာ၀န္မ်ားလည္းမကင္းနိုင္က်ေသးေပ။နာဂစ္ ေအာက္က ငို သံမ်ားေအာက္တြင္လည္း

လူေသေကာင္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ၊သစ္ပင္မ်ားကို ဖယ္၇ွင္း ၊လမ္းတံတားကို ျပင္ဆင္၊၇ထားလမ္းကို ေဖာက္

၇ာတြင္ လည္း ၇ဲ ေဘာ္စစ္သည္မ်ားပင္မဟုတ္ပါလား။

အမွတ္တ၇အေနျဖင္ ့ ယခုပိုစ္ေလးအား ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။အစားအေသာက္ဆင္း၇ဲ ျခင္း ၊အေန

အထိုင္ဆင္း၇ဲ ျခင္းကို ျငီးျပေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ယခုစာေလးအားဖတ္မိသူတိုင္း
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၇ထားျဖင္ ့ ခ၇ီးသြားေသာအခါစိတ္ေအးလက္ေအး ၊သက္ေတာင္
့သက္သာ သြားနိုင္၇န္အတြက္ မျမင္၇ေသာ ခန္းစီးကာေနာက္ကြယ္တြင္ သူ
ကိုယ္တိုင္ အပါအ၀င္ ၇ဲ ေဘာ္ေပါင္းမ်ားစြာ လံုျခံဳေ၇းအတြက္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္၊ထမ္းေဆာင္ေန၇သည္ကိုသိ၇ွိနိုင္၇န္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။

ေန ့အခါ၇ထားတြဲေပၚတြင္ ေလညင္းကေလးခံစားျပီး စားခ်င္ေသာ

အစားအေသာက္မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် စားေသာက္ေနေသာ အခါတြင္ မဆုိလိုေသာ္လည္း ညအခ်ိန္တြင္

မိဘျပည္သူမ်ား အတြက္ တညလံုး၇ထားလမ္းအားလံုျခံဳေ၇း ယူေပးေနက်သူတပ္မေတာ္သားမ်ား၇ွိေန

ပါ သလားဟူေသာ အသိစိတ္ကေလး ၇၇ံုမ်ွျဖင္ ့ က်ေနာ္ေက်နပ္ပါသည္။ (မင္းသန္ ့)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001797440462  မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment