ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Monday, 24 October 2011

ၾကည္ ့တတ္ ျမင္တတ္ ပါေစ

ၾကည္ ့တတ္ ျမင္တတ္ ပါေစ


သူငယ္ခ်င္းေရ ေလာကရွိလူသားအခ်ဳိ့ဟာ မည္သည့္အလုပ္ကုိမဆုိ အမ်ားအားျဖင့္ အေပၚယံကုိပဲၾကည့္ ျပီး သူတစ္ပါးလုပ္သည့္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္းေစေသာ အလုပ္မ်ားကုိ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္တတ္ၾကတာဟာ ေဘးလြယ္ အိတ္လုိ လူေတြဦးေႏွာက္မရွိသူ ေတြပဲ သူငယ္ခ်င္းေရ ။


သူငယ္ခ်င္းကုိ ျမင္သာေအာင္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာကြာ ငါ ့တုိ ့ နုိင္ငံေတာ္ၾကီး ေခတ္မွီဖြံ ့ျဖဳိး တုိးတက္ဖုိ့ အဖက္ဖက္ကေန ၀ုိင္း၀န္း ကူညီျပီး တက္ညီလက္ညီ ၾကဳိးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ ့ အခ်ိန္မွာ အေတြးအေခၚ က်ပ္မျပည့္ျပီး စဥ္းစားဥာဏ္ မရွိတဲ့ အေ၀းကေန ေဟာင္ေနၾကတဲ့ ျပည္ပအားကုိ းပုဆိန္ရုိး ေတြလုိပါပဲ သူငယ္ခ်င္းေရ…။


သူငယ္ခ်င္းေရ တစ္ေန ့တစ္ေန ့ကုိ လိမ္ညာ လုပ္ၾကံမႈေတြ ဖန္တီးျပီး သူမ်ားသနားေအာင္ ေဟာင္ျပ အျမီးနွံျပမွ အစာရတဲ ့ ျပည္ပ မီဒီယာ တစ္စုရဲ ့ မဟုတ္တမ္းတရားေတြ ၀ါဒျဖန့္မႈေၾကာင္ ့ ျပည္သူေတြ လမ္းမွားမေရာက္ေစ ဖုိ ့ ငါတုိ ့တစ္ေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ သူငယ္ခ်င္းေရ..။ ျပည္သူေတြကုိလဲ ၾကည္တတ္ျမင္တတ္ေစဖုိ ့ နားလည္သေဘာေပါက္ေစဖုိ ့ ေျပာျပၾကရမယ္သူငယ္ခ်င္းေရ…။


နုိင္ငံေတာ္ၾကီး ေအးခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီွ ဖြံ ့ျဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ အဘက္ဘက္ကေန အဓိက ကူညီေပးခဲ့တာဟာဆုိရင္ ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္သားေတြပါပဲ သူငယ္ခ်င္းေရ...။ ျပည္သူေတြ ဒုကၡ အႏၱရာယ္နဲ့ၾကဳံလာတုိင္း ျပည္သူေရွ ့ကေန မားမား မတ္မတ္ရပ္တည္ျပီး ေျဖရွင္းေပးခဲ ့တာဟာလဲ တပ္မေတာ္ ပါပဲ။ ျပည္သူေတြ ကုိ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြကုိ ေစာင္ ့ေရွာင္ ့ေပးခဲ ့တာလဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြပဲဆုိတာ သူငယ္ခ်င္းအသိပါပဲ…။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ ့ အဓိက လုပ္ငန္းၾကီး (၃)ရွိတယ္ သူငယ္ခ်င္း အဲဒါေတြကေတာ စစ္တုိက္ရန္၊ စစ္တုိက္ရန္မရွိက ေလ ့က်င္ ့၊ ျပည္သူ ့အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္း လုပ္ရန္ ဆုိတဲ ့ လုပ္ငန္းၾကီးေတြပါပဲ သူငယ္ခ်င္းေရ…။


နုိင္ငံေတာ္ၾကီးကုိ ဆထက္တပုိး တုိးတက္ ေအာင္ျမင္လာ ရန္အတြက္ အဖ်က္အေမွာက္ရန္သူေတြကုိ တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္ႏွင္းျပီး ျပည္သူ့အက်ဳိးကုိ ထမ္းေဆာင္ေပးေနတာကုိ ျပည္သူေတြ သိေစခ်င္ပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းေရ…။


သူငယ္ခ်င္းေရ ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္ဟာ အသစ္တည္ေဆာက္အေဟာင္းျပဳျပင္ခဲ ့သည္ ့အျပင္ အဖ်က္အေမွာက္သမား ေတြရဲ ့ ဖ်က္ဆီးမႈေတြကုိပါ ကာကြယ္ေပးခဲ ့ပါတယ္ ။တုိးတက္မႈကုိ မလုိလားမရႈ စိမ့္တဲ့ လူမ်ဳိးတစ္စုေတြရဲ ့ ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးမႈ ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ ့ သြားလာေရး လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ကုိပါထိပါေစခဲ ့ပါတယ္..။ ဒါေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင္ ့ေရွာက္ခဲ ့ၾကပါတာဟာလဲ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္ မာ ့တပ္မေတာ္သားေတြပါပဲ သူငယ္ခ်င္းေရ..။ သူငယ္ခ်င္း ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္သား စစ္သားေတြရဲ ့ ဘ၀ကို စာနာၾကည့္လုိက္ပါသူငယ္ခ်င္း စစ္သားေတြရဲ ့ ဘ၀ဟာ အရမ္းကုိပဲ သနားစရာေကာင္းလြန္းလွပါတယ္…။
“ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ဟာ လူနာတစ္ေယာက္ရဲ ့အသက္ကုိ ဦးေနွာက္သုံးျပီး သူကုိတုိင္ အသက္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင္ ့လူနာ၏ အသက္ ကယ္တင္လုိက္နုိင္တာကုိ လူနာရွင္ေတြက မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ ့ ၾကဳံေတြရျပီ အသက္သခင္ ကယ္တင္ရွင္လုိ ့ ခ်ီးက်ဴး ခံရတဲ ့ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ကုိ ျပည္သူေတြသူက သိရွိၾကေပမဲ ့ ကားလိပ္ကာ ေနာက္ကေနျပီး ၊ ေတာ ေတာင္ လွ်ဳိေျမာင္ေတြၾကားမွာဆင္းရဲ ဒုကၡခံကာ ျပည္သူေတြကုိ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္စီးၾကမဲ ့ ရန္သူေတြ ကုိ မိမိတုိ ့အသက္ ေသြးေခ်ြးနဲ့ ရင္းျပီး ျပည္သူေတြ၏ ့ အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကယ္ဆယ္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သား စစ္သား တစ္ေယာက္ရဲ ့ စြမ္းေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ကုိ ျပည္သူေတြ ၾကည့္တတ္ ျမင္တတ္ေစခ်င္ပါတယ္”
ျပည္သူေတြရဲ ့ အျမင္မွာ မဟုတ္မမွန္ လိမ္ညာျပီး အစာ ေရစာတစ္ခုရဖုိ ့အေရးကုိ အျမီးႏွံျပီး ေဟာင္ျပ ေနတဲ ့ ျပင္ပမီဒီယာေတြရဲ ့ မဟုတ္မမွန္ ဖန္တီးထားတဲ ့ တပ္မေတာ္သား စစ္သားေတြရဲ ့ သိကၡာကုိ က်ေစေရးလုပ္ရပ္ေတြကုိ ၾကည္ ့ျပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား အေပၚ အျမင္မၾကည္တာ ေတြျဖစ္မွာ စုိးရိမ္မိတယ္သူငယ္ခ်င္း ။

တပ္မေတာ္သားေတြကလဲ ျပည္ေတြကေမြးဖြားခဲ ့ ျပည္ ့သူေတြရဲ ့သား ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္ခ်စ္သားေတြပါ။ သူစိမ္းေတြ ၾကားလူေတြ၀င္ေျပာလုိ ့ သားသမီးကုိ အျပစ္မျမင္ေစခ်င္ပါဘူး.. ျပည္သူမ်ား ညီကုိေမာင္နွမမ်ားအေနျဖင္ ့ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ ့ တပ္မေတာ္သားေတြ ကုိ အပုတ္ခ်ေျပာဆုိေနတဲ ့ျပင္ပမီးဒီယာေတြရဲ ့ လုပ္ၾကံဖန္တီးျပီး ဟန္ေဆာင္ျပတဲ ့ ၀ါဒျဖန္ ့မႈေတြ နဲ ့ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ့တုိင္းျပည္နွင္ ့လူမ်ဳိးအေပၚ အသက္ေပး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ တတ္ေသာ မြန္ ျမတ္လွတဲ ့ စိတ္ထားနဲ ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြကုိ ျပည္သူမ်ား ကြဲကြဲျပားျပားျဖင္ ့ ၾကည့္တတ္ ျမင္တတ္ ၾကပါေစ….။

ref: http://examplarygardener.blogspot.com/2011/10/blog-post_22.html

No comments:

Post a Comment