ေရႊလီသား(မဘိမ္း)

Wednesday, 30 November 2011

ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးႏွင့္.ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လိုအပ္ေနေသးေသာစည္းလံုးမွဳ


ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးအၾကီးဆံုးအဓိကအခ်က္ကလူဦးေရျဖစ္သည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္မွာ.ကမာၻ႕အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့တရုပ္ႏိုင္ငံမွာလူဦးေရ.သန္းေပါင္း..၁၀၀၀ေက်ာ္ေနထိုင္လွ်က္ရွိတယ္။အေနာက္ဘက္မွာ.လူဦးေရသန္း ၈၀၀ေက်ာ္ရွိတဲ့      အိႏၵိယႏွင့္ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ၊အေရွ႕ဘက္မွာ ၆၁.၅ သန္းေက်ာ္ေနထိုင္တဲ့ထိုင္းႏိုင္ငံ  လူဦးေရေျမာက္မ်ားစြာေနထိုင္တဲ့အင္အားၾကီးႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ ၅၅.၃၉ သန္းသာရွိျပီးတိုင္းရင္းသားမ်ားစြာေနထိုင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ အတြက္စည္းလံုးျခင္းဟာ..ႏိုင္ငံေရးမွာ   အေရးအၾကီးဆံုး..ဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားၾကားမွာ..ေနထုိင္ရေသာႏိုင္ငံငယ္  ငယ္ေလးမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းစည္းလံုးမွဳကို အခိုင္မွာဆံုးတည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ အစိုးရအဆက္ဆက္တိုင္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး.ဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔မ်က္ေမွာက္  ကာလထိ ထိမိစြာေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့။ဒါဟာအမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလက္ခံရ ေပလိမ့္မည္။လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ.အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရမည့္သူမ်ား   မွလုိက္ပါလုပ္ေဆာင္မွဳမရွိလွ်င္လည္း.အဘယ္သို႔မွေအာင္ျမင္မွဳမရွိႏိုင္။ႏြားကြဲလ်င္က်ားဆြဲမည္ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း က်ားမ်ားကလဲ..ႏြားအကြဲကုိေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္ကို တုိင္းရင္းသားအားလံုးမေမ့သင့္ပါ ။ ဘာသာစကားဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအနည္းငယ္ကြဲျပားေနေသာေၾကာင့္ အယူအဆမ်ားသည္လည္း အနည္း  ငယ္ေတာ့ကြဲျပားေနေပအံုးမည္ သို႔ေပတည့္ ျမန္မာနုိင္ငံအား.တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကိုေတာ့..လိုလားသူခ်ည္း    ျဖစ္ပါသည္ ။တစ္လမ္းတည္းသြားျပီး စည္းတားေနအံုးမည္၊တစ္ျခင္ေထာင္ထဲအိပ္ျပီး.အလယ္မွာဖက္လံုးခ် ထားသလို လုပ္ေနၾကအံုးမည္လား ။
ကမာၻေပၚတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံေလာက္သယံဇာတစံုလင္စြာထြက္ေသာႏိုင္ငံမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊ အင္း၊အိုင္၊ေရ၊ေျမ၊ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ေရနံ၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊သတၱဳ၊ေရႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္၊သံ၊ပတၱျမား မရွိတာဘာမ်ား ရွိသနည္း။အေမရိကန္ႏိုင္ငံကစစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ထုတ္ စစ္ဘက္ပထ၀ီစာအုပ္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံက မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ အျဖိဳက္နက္(တန္စတန္)ထြက္သည္ဟာေဖာ္ျပထားေသးသည္။ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတမ္း  တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းမွ သယံဇာတမ်ားကိုလံုး၀ မထုတ္ယူရ၊မသံုးစြဲရေသးေပ။ထို သယံဇာတ မ်ားအား မ်က္စိက်ေနၾကသည့္အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားမွ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ေသြးခြဲျခင္းမ်ားကိုလဲၾကံဳခဲ့သိခဲ့ၾကျပီးျပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကအေရးအၾကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္က ဘာလဲဆိုတာ သိသင့္တဲ့အခ်ိန္ကိုလဲ   ေက်ာ္လြန္ေနပါပီ။ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္းလံုးၾကပါစို႔။ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္းလံုးဖို႔ ပဲလိုေတာ့သည္။ ရိုးရိုးစည္းလံုးရံုႏွင့္ မရႏုိင္ေတာ့ပီ ၊ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားအားလံုး..က်စ္က်စ္ပါေအာင္ စည္းထားတဲ့.ထင္းစည္းတစ္စီး မ်ိဳးျဖစ္မည္ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ မ်ားမၾကာေသာကာလမ်ားတြင္  လက္ရွိေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းထိပ္တန္းမွဦးေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္။ေတာင္အာရွ မွာထည္၀ါခန္းနားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကို ျမင္ႏိုင္ေတာ့မည္မွာ.မလြဲဧကန္……………………
မာန္အြမ္(၃၀.၁၁.၂၀၁၁)
(ေသာင္းထိုက္  ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မွ.မွီျငမ္းပါသည္)

No comments:

Post a Comment